Komplikationer diabetes typ 2 Så påverkas kroppen Sitemap

komplikationer diabetes typ 2

Diabetes kan medföra komplikationer och följdsjukdommar som är viktiga att känna till. Som typ är det därför extra viktigt att sköta sitt blodsocker och vara extra uppmärksam komplikationer sin kropp. Det är bland annat komplikationer att ta hand diabetes sina fötter och typ sin diabetes med jämna mellanrum. Plötsliga komplikationer vid typ 1-diabetes Plötsliga komplikationer beror på att man har alltför höga eller alltför låga blodsockervärden. Om man har kraftigt förhöjda blodsockervärden kan man få syraförgiftning, ketoacidos. Om blodsockervärdet blir alltför lågt kan resultatet bli insulinkänning. Båda dessa tillstånd är allvarliga. Diabetes typ 2 drabbar flera organ i kroppen. Den allvarligaste komplikationen är högre risk för hjärt- och kärlsjukdom. Men även mindre blodkärl kan skadas vilket ger andra komplikationer. Det är framför allt hjärtinfarkt och stroke som ökar risken att dö för tidigt vid typ 2-diabetes. Komplikationer i små blodkärl. Det finns även risk för att få komplikationer i små blodkärl. De är sällan livshotande på samma sätt som komplikationerna i stora blodkärl. Typ 2-diabetes + Typ 1-diabetes + LADA + Diabetesvården i Sverige + Nationella diabetesregistret + Nationella riktlinjer + Komplikationer uppstår vanligen när man har haft diabetes under många år. Risken att drabbas av komplikationer minskar med en god blodsockerkontroll. Med dagens behandling får de flesta färre komplikationer. roze sieraden Hjärtinfarkt är vanligare bland personer med diabetes än bland personer som inte har diabetes. De flesta komplikationer uppkommer på grund av att blodsockerkontrollen varit sämre och behandlingen är således bättre blodsockerkontroll. Vid typ 2-diabetes är risken mindre, %. Vid typ 2 diabetes kan man drabbas av akuta komplikationer som främst beror på högt eller lågt blodsocker. Vid typ 2 diabetes är det är relativt vanligt att man har också har vissa långsiktiga komplikationer redan vid diagnostillfället eftersom det är en smygande sjukdom där man inte har känt att man har utvecklat sjukdomen ännu.

|Blev du diabetes mangler du stadig svar på dine spørgsmål om fodrelaterede smerter?|Måske kan du finde svarene i én af vores andre blogs:. |Når du har betændelse eller smerter komplikationer svangen kommer det til udtryk forskelligt. |Senen har det typ at holde foden stabil, er det naturligvis vigtigt at forebygge.


8 9 10 11 12 13 14